SCT Tour Promo

12D/13D West Europe + Keukenhoff CX/MH USD 2,328
Dep: Mar 24, 26; Apr 07, 18; Mei 09; Jun 02,06,23; Oct 10

13D West Europe + Keukenhoff MI + SQ USD 3,070
Dep: Apr 16

7D Beijing Shanghai Hongkong CX USD 1,228
Dep: Mar 15; Apr 05; Mei 03; Jun 01, 25; Jul 09

6D Korea CI USD 1,188
Dep: Apr 19, Mei 13

12D Spain Lourdes MI + SQ USD 2,958
Dep: Apr 19

08D Holyland EK USD 2,268
Dep: Apr 19

For information and reservation please contact SCT Tours
Anta Tour 5619441 | Bayu Buana 5615678 | Bianglala 5047979 | Celindo 5633800 | Golden Rama 5666565 | Haryono 5033000 | Indosentosa 5688896 | Jawa Indah 5318585 | Kapasan Express 3728383 | Monas Tour 5955696 | Murni Tour 5466456 | Panorama 5011788 | Panen Tour 5666200 | Sun Tour 5048089 | Vijaya Tour 5460000 | Vaya Tour 5633111 | Wita Tour 5032777

Source: Jawa Pos

Leave a Reply